Bases 2019

3.er DocsValència Espai de no Ficció

Convocatòria 2019

DocsValència Espai de No Ficció realitzarà la seua tercera edició del 26 de setembre al 5 d’octubre de 2019. Mitjançant seccions competitives i no competitives exhibirà el més destacat de la producció local, nacional i internacional, competint pels diversos premis que atorgaran els jurats.

Bases

1. El 3.er DocsValència Espai de No Ficció es durà a terme del 26 de setembre al 5 d’octubre de 2019.

2. Cada participant podrà inscriure un o més documentals.

3. Els documentals poden participar en alguna de les següents categories competitives:

  • Llargmetratge valencià.
  • Llargmetratge nacional.
  • Curtmetratge valencià.
  • Curtmetratge nacional.

4. Acceptem qualsevol gènere de documental, de totes les temàtiques, narratives i durades.

Inscripcions

5. Per participar, les i els interessats hauran d’emplenar la fitxa d’inscripció en línia.

6. Els screeners dels treballs inscrits es rebran únicament a través d’enllaços de Vimeo, YouTube o una altra plataforma digital protegits amb contrasenya i amb l’opció de descàrrega habilitada (obligatori).

7. Només en casos específics es rebran còpies en format DVD. Per a això, els interessats hauran d’escriure a submissions@docsvalencia.com.

8. La inscripció és gratuïta.

9. En cap cas s’acceptaran inscripcions després de les 23.59 hores del 12 de juny de l’any en curs.

10. La data de producció dels documentals haurà de ser posterior al 1er de gener de 2018.

11. Acceptem qualsevol coproducció amb qualsevol país del món sempre que:

I. La participació majoritària siga espanyola en el cas dels documentals nacionals.
II. La participació majoritària siga valenciana en el cas dels documentals valencians.

12. Els documentals poden haver sigut gravats en qualsevol racó del planeta. Tampoc és requisit que la temàtica estiga relacionada amb l’entorn cultural ni espanyol ni valencià.

13. La durada màxima dels curtmetratges és de 30 minuts (crèdits inclosos). En cas d’excedir-los seran considerats llargmetratges.

14. Els treballs inscrits poden haver sigut produïts o coproduïts per o per a alguna televisió, pública o privada, independentment de si han sigut emesos o no.

15. DocsValència no exigeix per a la inscripció ni per a la selecció que les obres presentades siguen inèdites en la Comunitat Valenciana.

Selecció

16. En cas que el documental siga seleccionat, es notificarà a la persona que va realitzar el registre i informarà de les instruccions per a l’enviament de la còpia de projecció, així com dels materials addicionals que es requerisquen.

17. El Comité de Selecció estarà integrat per membres de DocsValència i per reconegudes personalitats del gènere de la no ficció. El comité farà el seu treball segons els paràmetres de qualitat i creativitat prèviament fixats per la Direcció Artística del festival.

18. El Comité de Selecció es reserva el dret de canviar de categoria una obra presentada si així ho considera pertinent, avisant prèviament al responsable.

Participació

19. Posteriorment a la notificació, les i els seleccionats rebran instruccions sobre els formats de la còpia de projecció i els materials editorials necessaris per a la seua participació.

20. Les i els responsables tindran 10 dies hàbils per a enviar la còpia de projecció, així com els materials editorials requerits, a partir de la data de recepció de la notificació.

21. Qualsevol despesa generada per l’enviament dels materials serà a càrrec de les o els seleccionats. DocsValència no es fa responsable pels danys que pogueren patir aquests materials durant el trasllat.

22. Tots els enviaments deuran, obligatòriament, contindre la llegenda «Mostra sense valor comercial, només amb finalitats culturals».

23. L’organització del festival assumeix que les persones que s’inscriuen a aquesta convocatòria compten amb els drets d’exhibició de les obres que presenten, eximint a DocsValència de qualsevol responsabilitat civil o penal.

24. En cas de quedar seleccionats, els documentals que es troben en etapa de posproducció (còpia de treball) seran acceptats sempre que es garantisca la recepció de la còpia final en els terminis assenyalats en la present convocatòria. Aquesta garantia es plasmarà en una carta-compromís que el festival proporcionarà als interessats.

25. DocsValència no paga screening fees en les seues seccions competitives.

26. DocsValència podrà considerar els documentals inscrits per a cicles, mostres i altres activitats realitzades pel festival, avisant prèviament a o la responsable.

Premis i jurat

27. La dotació econòmica dels premis per categoria és* :

  • Llargmetratge valencià: 4.000,00 €.
  • Llargmetratge nacional: 3.500,00 €.
  • Curtmetratge valencià: 700,00 €.
  • Curtmetratge nacional: 500,00 €.

* Els premis inclouen tots els impostos. Els guanyadors hauran d’expedir un rebut o factura per a la recepció dels mateixos i fer-se càrrec dels impostos corresponents. Els premis estan subjectes a les retencions fiscals vigents segons les lleis espanyoles.

28. El jurat estarà compost per reconegudes personalitats nacionals i internacionals del mitjà audiovisual, la cultura i la informació, les quals s’anunciaran oportunament abans de la celebració del festival.

29. Cap membre del jurat podrà participar, directa o indirectament, en cap de les categories. Sense excepció.

30. Cap membre del Comité Organitzador de DocsValència podrà formar part del jurat.

31. El dictamen del jurat és inapel·lable.

Clàusula final

32. La inscripció dels documentals implica la total acceptació d’aquestes bases. La interpretació i aplicació de les mateixes correspon única i exclusivament als organitzadors de DocsValència.

Dates importants

  • 12 de març | Obri convocatòria.
  • 12 de juny | Tanca convocatòria.
  • 26 de setembre al 05 d’octubre | 3.er DocsValència Espai de No Ficció.

Per a qualsevol aclariment, dubte o sol·licitud d’informació addicional favor d’escriure al correu submissions@docsvalencia.com.

València, març de 2019.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Subscribe to our mailing list

* obligatorio
Tipo *
Política de privacidad

You have Successfully Subscribed!