Bases

DocsValència Espai de No Ficció realitzarà la seua edició de l’11 al 21 de maig. Mitjançant seccions competitives com no competitives, exhibirem el més destacat de la producció local, internacional i nacional, optant als guardons que atorga el festival.

Per a aquesta edició queda oberta la convocatòria a documental valencià.

Acceptem qualsevol gènere de documental, de totes les temàtiques o durada. La inscripció és gratuïta.

Moltes gràcies per formar part d’aquest primer DocsValència. Ens veiem en la gran festa de la no ficció.

Els premis als que aspiren els seleccionats son:

Llargmetratge 3500 €

Curtmetratge 500 €

Generals

1. El 1r DocsValència Espai de No Ficció se celebrarà de l’11 al 21 de maig de 2017.

2. Cada participant podrà presentar un o més documentals.

3. Les categories competitives són: llargmetratge i curtmetratge.

Inscripcions

4. Per a participar els interessats hauran d’emplenar la fitxa d’inscripció, disponible en www.docsvalencia.com.

4.1 Els screeners dels treballs inscrits es rebran únicament a través d’enllaços de Vimeo o YouTube, protegits amb contrasenya i amb l’opció de descàrrega habilitada. Per a qualsevol dubte o pregunta referent a la convocatòria, per favor escriure a submissions@docsvalencia.com.

4.2 Només en casos específics, es rebran còpies en DVD, per favor dirigir-se a submissions@docsvalencia.com per qualsevol situació referent a aquesta opció.

5. La inscripció és gratuïta.

6. La data límit per a inscriure i enviar els treballs és el divendres 31 de març de 2017.

7. La data de producció dels documentals haurà de ser posterior a l’1 de gener de 2016.

8. Acceptem qualsevol coproducció siga amb Espanya o siga amb qualsevol país de món. Però és imprescindible que en la producció hi haja participació valenciana.

9. No és requisit que la pel·lícula haja sigut gravada a la Comunitat Valenciana. Tampoc ho és que la temàtica estiga apegada al nostre entorn cultural.

10. Considerem curtmetratge els treballs que no superen els 30 minuts de durada. En cas d’excedir-los seran considerats com a llargmetratge.

11. Els treballs inscrits poden haver sigut produïts o coproduïts per o per a alguna televisió, independentment de si han sigut emesos o no.

12. DocsValència no exigeix, ni per a la inscripció ni per a la selecció, que les obres presentades siguen inèdits a la Comunitat Valenciana. Poden haver sigut exhibides amb anterioritat.

13. Per cap motiu les còpies de visionat seran retornades i passaran a formar part del patrimoni del festival, per la qual cosa podrà fer-se ús de les mateixes estrictament amb finalitats culturals i de forma pública i gratuïta en altres esdeveniments organitzats per DocsValència, amb previ avís i autorització del responsable del o dels documentals.

Selecció

14. En cas que el treball siga seleccionat, es notificarà a la persona que va realitzar el registre i informarà de les instruccions per a l’enviament de la còpia de projecció així com dels materials addicionals que es requereixen

15. El Comité de Selecció estarà integrat per membres de DocsValència i per reconegudes personalitats del gènere documental, i realitzaran el seu treball segons els paràmetres de qualitat i creativitat fixats prèviament per la Direcció Artística del Festival.

16. El Comité de Selecció es reserva el dret de canviar de categoria una obra presentada si així ho considera convenient, sempre amb previ avís a l’interessat.

Participació

17. Els documentals seleccionats tindran 5 dies, a partir de la recepció de la notificació, per a fer arribar al festival la còpia de projecció.

17.1 Posteriorment a la notificació, els interessats rebran instruccions sobre els formats digitals i materials necessaris per a concretar la seua participació.

18. Els seleccionats hauran de facilitar juntament amb la còpia de projecció o bé per via electrònica els següents materials:

  • Dos stills de la pel·lícula per a materials impresos (1920 x 1080 a 300 dpi) i una altra per a la web (1920 x 1080 a 72 dpi).
  • Sinopsi  (màxim 500 caràcters amb espais).
  • Material informatiu (press kit), el qual es distribuirà als mitjans de comunicació durant el festival, així com altres materials promocionals (dossier, pòsters, postals, etcètera).
  • Fotografia del director (a 72 dpi).

19. En qualsevol enviament per correu o via missatgeria, de qualsevol material, haurà de marcar-se clarament la llegenda «Mostra sense valor comercial, només amb finalitats culturals».

20. L’organització del festival pressuposa que els productors o realitzadors que s’inscriuen a través d’aquesta convocatòria compten amb els drets d’exhibició de les obres que presenten, eximint a DocsValència de qualsevol responsabilitat civil o penal.

21. En cas de ser seleccionats, els documentals que es troben en etapa de postproducció (còpia de treball) seran acceptats sempre que es garanteix la recepció de la còpia final en els terminis assenyalats en la present convocatòria. Aquesta garantia es plasmarà en una carta-compromís que el festival proporcionarà en el seu moment.

22. DocsValència no pagarà screening fees en les seues categories competitives.

Jurat

23. El jurat estarà compost per reconegudes personalitats nacionals i internacionals del mitjà audiovisual i la cultura. Els membres d’aquest jurat s’anunciaran oportunament abans de la celebració del festival.

24. Cap membre del jurat podrà participar en alguna de les categories en cap cas.

25. Cap membre del Comité Organitzador de DocsValència formarà part del jurat.

26. El dictamen del jurat és inapel·lable.

Clàusula final

27. La presentació de treballs implica la total acceptació d’aquestes bases. La interpretació i aplicació de les mateixes correspon als organitzadors de DocsValència.

28. Per a qualsevol aclariment, dubte o informació addicional favor d’escriure al correu submissions@docsvalencia.com.

València, febrer del 2017.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Subscribe to our mailing list

* obligatorio
Tipo *
Política de privacidad

You have Successfully Subscribed!