docslabs

La mirada sonora

La mirada sonora és un taller, coorganitzat per DocsValència Espai de No Ficció i Acorde, la divisió de supervisió musical de Music Library & SFX, enfocat en la importància de la banda sonora dins del gènere documental.

La música és un dels instruments més poderosos i eficaços per a crear vincles emocionals amb l’espectador. En aqueix sentit, les melodies i textures de les bandes sonores compleixen una complexa funció narrativa. Però, quin és aqueixa funció?, com es despleguen aquestes eines sonores en el gènere de no ficció?

Aquestes i altres qüestions pràctiques, així com els secrets i particularitats de la creació musical, s’abordaran de forma amena i participativa durant el taller, el qual té música pròpia, la de Jorge Magaz.

En l’univers del gènere documental, resulta corrent considerar la música com un mer encàrrec de la imatge, un material de soldadura entre seqüències o un senzill fons per a reforçar alguna emoció.

No obstant açò, ja siga ficció o no, la música i el tractament sonor són «un arma de construcció massiva», una complexa eina que edifica i modula els significats, un component estructural, dinàmic i, sobretot, ambivalent en la seua capacitat d’adreçar o jerarquitzar un discurs.

En el cinema documental, especialment, aquesta ambivalència suposa un delicat potencial de manipulació i d’orientació ideològica, doncs la música, en el seu maridatge amb qualsevol mitjà, mai és neutral. Aquesta i moltes altres nocions formen part del desenvolupament argumental del taller.

Més informació pròximament

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Subscribe to our mailing list

* obligatorio
Tipo *
Política de privacidad

You have Successfully Subscribed!